Tượng Gỗ Quan Âm Bồ Tát, ý nghĩa và cách bài trí

Quan Thế Âm Bồ Tát từ xưa đến nay vẫn luôn chiếm một phần không hề nhỏ trong thế giới tâm linh của chúng sinh, đặc biệt là những Phật tử một lòng hướng Đạo. Không chỉ xuất hiện tại chùa chiền hay những nơi thờ tụng lớn để công chúng thành tâm cúng bái, Tượng Phật Quan Âm ngày nay còn xuất hiện ngay tại gia. Số lượng người đặt mua tượng Phật Bà Quan Âm không hề ít, mẫu mã và...
Đọc thêm