Tượng gỗ Bát Tiên và ý nghĩa phong thủy

Nhắc đến hình ảnh tám vị thần tiên khi thì đang trên thuyền lướt sóng vượt hải, khi thì quây tụ quanh quả hồ lô, trên tay mỗi vị chư tiên đều có một bảo vật riêng,... các bạn có thấy quen thuộc không? Đây chính là hình ảnh của bộ tượng Bát Tiên nổi tiếng trong lịch sử Trung Hoa cổ đại. Và cái hay ở bộ tượng này chính là các nhân vật đều có thật, mỗi người có một kì tài riêng,...
Đọc thêm