Tượng phật Di Lặc bằng gỗ xá xị và những điều cần biết

Tượng phật Di Lặc bằng gỗ xá xị và những điều cần biết trước khi mua. Trong số rất nhiều loại gỗ có thể dùng để đục tượng Di Lặc thì gỗ Xá Xị được đa số dân chơi gỗ yêu tích. Vậy tại sao tượng gỗ xá xị lại được yêu thích và giá tượng phật di lặc bằng gỗ xá xị thế nào? Để giải đáp những thắc mắc trên chúng ta cần hiểu về gỗ xá xị. Continue reading Tượng phật...
Đọc thêm