Phong thủy bàn làm việc tuổi Giáp Tý

Cha ông ta vẫn thường có câu "Nhất mệnh, nhì vận, tam phong thủy, tứ phúc đức, ngũ khảo thư" để chỉ ra những yếu tố quan trọng nhất, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đời và số mệnh mỗi con người. Và cũng chẳng có gì lạ khi phong thủy là yếu tố quan trọng được xếp hàng thứ ba như thế kia, bởi theo quan niệm, vạn vật trên thế gian này đều là sự tổng hòa của âm dương, chịu tác động...
Đọc thêm