Gỗ gõ đỏ (cà te) trong phong thủy và cách nhận biết

Cha ông ta đã từng dạy "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn" vốn để ám chỉ đến con người theo nghĩa bóng của câu tục ngữ, nhưng trong bài viết này chúng tôi xin mạn phép được sử dụng nghĩa đen của câu tục ngữ trên, tức là tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Trong làng nghề thủ công mỹ nghệ và đồ gỗ phong thuỷ, ai cũng biết và đề cao giá trị thẩm mỹ của những dòng gỗ quý như gỗ Hương, gỗ Gụ,...
Đọc thêm