Tranh gỗ Lý Ngư vọng nguyệt, Cá Chép trông trăng – Ý nghĩa và cách treo

Nếu như trước đây tất cả những gì ta vẫn thường nghe về "phong thủy" dường như đều xa xôi và cao siêu, thì ngày nay, phong thủy rất gần gũi. Khi đời sống xã hội ngày một đủ đầy, người ta bắt đầu chú ý nhiều hơn đến phần đời sống tinh thần, nhất là các yếu tố phong thủy. Không ít người bắt đầu "chơi" tượng gỗ phong thủy, tranh phong thủy, mỗi người lại hướng đến một giá...
Đọc thêm