Tượng Tế Công

Tế Công là vị đại sư nổi tiếng dưới thời Nam Tống của Trung Quốc cổ đại. Ông là người có phép thuật cao thâm, chuyên trừ ma diệt quỷ cho nhân gian, người đời cảm mến nên tạc tượng Tế Công để thờ. Trong phong thủy tượng tế công bằng gỗ đặt trong nhà có tác dụng trừ tà ma, trấn trạch. Tượng gỗ tế công thường được đặt tại những nơi được cho là có vong hoặc nơi mảnh đất dữ. Các mẫu tượng gỗ của chúng tôi bao gồm: Tế Công ôm đá, tế công cầm quạt, tượng tế công uống rượu bằng gỗ hương, gỗ chắc, lữa chắc hay gỗ nu cấm… Chúng tôi nhận tạc tượng Tế Điên Hòa Thượng theo yêu cầu của quý khách

Không tìm thấy sản phẩm trùng với lựa chọn của bạn.