Tượng Gia Cát Khổng Minh

Tượng Gia Cát Khổng Minh biểu tượng cho trí tuệ và mưu lược. Nếu bạn đã xem qua Tam Quốc Diễn Nghĩa thì hẳn không thể quên một Gia Cát Lượng, một kỳ tài trăm năm có một, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý. Một Quan Vân Trường với đủ Trung Lễ Tín Nghĩa. Một Trương Phi dũng mãnh nóng nảy, bản chất thật thà. Một Triệu Vân dũng mãnh hơn người, và còn nhiều hổ tướng khác dưới trướng Lưu Bị. Trong phong thủy, đặt tượng gỗ Khổng Minh trong nhà hay nơi làm việc giúp đem lại những kế sách đúng đắn, những quyết định chính xác từ đó mà đường công danh thăng tiến, học hành thuận lợi. Chúng tôi nhận gia công Tượng Khổng Minh gỗ trắc, khổng minh gỗ hương và nhiều loại gỗ khác theo yêu cầu của quý khách.

Không tìm thấy sản phẩm trùng với lựa chọn của bạn.